Sèvis Vil la

Figi Imigran Vil New York yo

Vil New York apiye tout rezidan li yo. Tout moun, ladan gen imigran san papye yo, kapab jwenn aksè nan pifò sèvis Vil yo, tankou ale lekòl oswa itilize sistèm swen sante oswa lòt sèvis Vil yo. Anplwaye nan vil yo pa pral poze kesyon sou sitiyasyon ak imigrasyon, sof si li nesesè pou yo fè travay yo. Yo dwe kenbe enfòmasyon sou sitiyasyon ak imigrasyon sekrè.

Telechaje epi enprime yon gid ki rapid ak fasil pou sèvis vil ki disponib yo pou tout rezidan New York yo pi ba a. Tout dokiman yo nan fòma PDF.

Anglè
Albanè | shqip
Arab | العربية
Bangali | বাঙালি
Chinwa (Senplifye) | 简化字
[Chinwa (Tradisyonèl) | 正體字
Dari | دری
Fasi | فارسی
Fransè | français
Fulani | Fulani (Fulfulde)
Kreyòl ayisyen | kreyòl ayisyen
Hausa | Hausa
Indi | हिंदी
Japonè| 日本語
Koreyen |한국어
Lingala | Lingala
Malinke | Maninka
Nepalè | नेपाली
Pashto | پښتو
Polonè | Polskie
Pòtigè | Português
Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ
Ris | русский
Soninke | Soninké
Panyòl | español
Tagalòg | tagalòg
Tibeten | བོད་ཡིག
Twi | Twi (Akan)
Ikrenyen | українська
Oudou | اردو
Ouzbèk | oʻzbek
Vyetnamyen | tiếng Việt
Wolòf | Wolof
Yidich | יידיש