Nan ki Pwen Entèdiksyon pou Antre Diskriminatwa yo ye?

Jou ki te 20 janvye 2021 an, Prezidan Biden te siyen yon anons ki mete fen nan entèdiksyon pou antre ki diskriminatwa ki limite antre Ozetazini pou moun ki prensipalman soti nan peyi Mizilman ak peyi Afriken ki se Eritre, Iran, Kigizstan, Libi, Myanma, Nijerya, Kore di Nò, Somali, Soudan, Siri, Tanzani, Venezyela, ak Yemenn.

Anons lan vin anplas 20 janvye 2021, epi li vle di tout anbasad ak konsila yo dwe reprann pwosesis tretman nòmal pou viza imigran ak viza ki pa viza imigran pou sitwayen peyi yo site yo.

Kisa sa vle di si yo te refize aplikasyon viza fanmi mwen an oswa pwòch mwen an akoz entèdiksyon pou antre ki anile yo?

  • Anons 20 janvye a pa pral lakoz okenn chanjman imedya pou moun yo te refize aplikasyon viza yo selon entèdiksyon sa yo.
  • Sepandan, Prezidan an te pase Depatman Deta lòd pou li soumèt yon pwopozisyon disi 6 mas 2021 pou asire yo ka rekonsidere aplikasyon viza moun yo te refize aplikasyon yo.
  • Depi yo fin soti yon pwopozisyon konsa, pral gen plis enfòmasyon sou sa ou menm, fanmi w lan oswa pwòch ou a kapab fè.

Kisa sa vle di si fanmi oswa pwòch mwen an gen yon dosye ki annatant kounye a entèdiksyon pou antre ki anile yo afekte epi ki mande yon egzanpsyon?

  • Anons 20 janvye a pa pral lakoz okenn chanjman imedya pou moun ki gen yon aplikasyon ki annatant kounye a ki gen yon egzanpsyon ki obligatwa pou li.
  • Sepandan, Prezidan an te pase Depatman Deta lòd pou li soumèt yon rapò disi 6 mas 2021 ki gen kantite moun ki gen aplikasyon viza yo ki annatant ak yon plan pou akselere aplikasyon sa yo. Depi yo fin soti yon rapò konsa, pral gen plis enfòmasyon sou sa ou menm, fanmi w lan oswa pwòch ou a kapab fè.